Co je permakultura?

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy (Eva Hauserová, Permakultura CS).

Permakultura je…

  • zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • systém designu založený na ekologických principech
  • umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou

Tři etické zásady permakultury:

  • péče o Zemi – obnovujme a udržujme přírodní zdroje
  • péče o člověka – pečujme o sebe, své bližní a společnost
  • spravedlivé rozdělování – sdílejme své přebytky 

Principy permakulturního designu (dle Davida Holmgrena) – je jich celkem 12:
Např.
1. Pozoruj a jednej
Krása je v očích pozorovatele
2. Zachycuj a uchovávej energii
Kuj železo, dokud je žhavé
3. Získávej výnos
S prázdným žaludkem se špatně pracuje
4. Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu
Hříchy otců se projevují na dětech do sedmé generace

Odkazy:
Permakultura v ČR: http://www.permakulturacs.cz/
Permakultura ve světě: http://www.motherearthschool.com/permaculture.shtml