Children In Permaculture – společný projekt organizací z pěti evropských států

Mezinárodní projekt „Children In Permaculture“ je založen na vzájemné spolupráci organizací z 5 evropských států –  Velké Británie, Itálie, Slovinska, Rumunska a České republiky. Vedoucím partnerem je Permakulturní asociace ve Velké Británii se sídlem ve městě Leeds. Českou republiku reprezentuje Cassiopeia.
Projekt probíhá od září 2015 a bude ukončen v roce 2018. Finance na jeho realizaci čerpáme ze vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+.

Cíle projektu:  

Zlepšit vzdělávání dětí prostřednictvím vývoje osnov, výukových plánů, filmu a dalších zdrojů (případové studie, internetová databáze), které umožní učitelům ve školách a školkách, vedoucím, rodičům a dalším vychovatelům zapojit děti, se kterými pracují, do celostního a udržitelného vzdělávání  a seznamovat je se permakulturou.

 • vytvoření evropské sítě – Děti v permakultuře
 • organizování místních, národních a mezinárodních akcí
 • poskytování a vedení tréninků a sdílení dovedností pro permakulturu s dětmi
 • umožnit dětem příležitosti učit se od přírody, v přírodě

Výsledky – vytváříme rozmanité zdroje pro vzdělávání dětí ve věku 3-6 let a 7-12 let:

 • webová stránka www.childreninpermaculture.com
 • průzkum zdrojů (Survey of Resources) – filmy, knihy, webové stránky atd. o zapojování dětí do permakultury
 • případové studie (Case Studies) – o tom, jak v různých státech realizujeme permakulturní vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
 • výukové plány (Session Plans), aktivity a další zdroje
 • krátký film
 • manuál pro učitele (Manual)
 • seminář pro učitele (Training Course) 

 

Zajímá vás to?

 • čtěte CIP newsletter  – zaregistrujte se na webové stránce  CiP a bude vám pravidelně přicházet
 • staňte se dobrovolníkem /dobrovolnicí a pomozte nám při testování výukových plánů, připomínkování výukových plánů, technické podpoře, překladech, sdílení zkušeností s dětmi a příkladů dobré praxe) – kontaktujte nás na e-mailu: velehradska@cegv-cassiopeia.cz
 • připojte se… (Facebook, nové projekty apod.)
 • zúčastněte se vícedenního vzdělávacího semináře pro pedagogy v roce 2018 (budeme vás včas informovat)